junos tips triks nlogic jorgen johnsen

nlogic10 banner 694x151

Quit og Exit i og utenfor konfigurasjonsmodus

Som de fleste veit, så kan du bruke både quit og exit for å logge ut fra operational-modus i JUNOS, men dersom du er inne i konfigurasjons-modus fungerer disse litt annerledes.

I toppen av konfigurasjonstreet.

Dersom du befinner deg i toppen av konfigurasjonstreet vil bruken av quit og exit sende deg tilbake til operational modus:

pooh@MX480> configure
Entering configuration mode

[edit]
pooh@MX480# quit
Exiting configuration mode

pooh@MX480> configure
Entering configuration mode

[edit]
pooh@MX480# exit
Exiting configuration mode

pooh@MX480>

Tips: Om du skriver q og trykker enter vil den autocomplete til quit.

Inne i konfigurasjonstreet

Dersom du befinner deg lenger nede i konfigurasjonstreet vil kommandoene sende deg tilbake til forrige nivå. Hva forrige nivå innebærer er enklest å vise med et eksempel. Legg merke til at exit fra [edit protocols] sender deg til toppen av konfigurasjonstreet og ikke til [edit protocols] siden du ikke var innom dette nivået på veien nedover i konfigurasjonstreet.


pooh@MX480> configure
Entering configuration mode

[edit]
pooh@MX480# edit protocols ospf

[edit protocols ospf]
pooh@MX480# edit area 0

[edit protocols ospf area 0.0.0.0]
pooh@MX480# quit

[edit protocols ospf]
pooh@MX480# exit

[edit]
pooh@MX480#

Dersom du ønsker å gå direkte ut av konfigurasjons-modus kan du bruke quit configuration-mode eller exit configuration-mode.

[edit]
pooh@MX480# edit system services ssh

[edit system services ssh]
pooh@MX480# quit configuration-mode
Exiting configuration mode

pooh@MX480>

Snarveien ut av JUNOS

Dersom du er inne i konfigurasjons-modus og har det travelt med å logge deg helt ut av JUNOS, så kan du bruke run quit Denne funger uavhengig av hvor du befinner deg i konfigurasjonstreet.

pooh@MX480> configure
Entering configuration mode

[edit]
pooh@MX480# edit system services ssh

[edit system services ssh]
pooh@MX480# run quit
Exiting configuration mode

Connection to mx480 closed.
pooh@hundremeterskogen:~>

Les mer om Junos Tips og triks her.