modernisering datasenterarkitekturen nlogic juniper

5 fordeler med Juniper Networks MetaFabric-arkitektur

 

  • Forenkler administrasjonen av datasenteret. MetaFabric-arkitekturen gjør det mulig å administrerer alt på én felles plattform. Denne oversikten gir en i høy grad automatisert arkitektur og nettverksytelsen optimaliseres. Eksisterende utstyr og ressurser blir samtidig best mulig utnyttet.

  • Gjør mer med mindre. Automatisering er grunnleggende for alle bedrifter. Det sparer ikke bare tid, men forbedrer også nettverkets pålitelighet ved å redusere nedetid som skyldes manuelle konfigureringsfeil. En tilnærming med høy grad av automatisering gjør datasenterutvidelse lettere å håndtere uten at spesialister må inn og manuelt håndtere hver enkelt enhet. Når disse oppgavene automatiseres, vil teamet ditt ha mer tid til å fokusere på mer strategiske prosjekter.

  • Begrenser belastningen på IT-budsjettene. En intelligent datasenterstruktur reduserer kostnader og forenkler utrulling av applikasjoner ved å støtte åpne og leverandøruavhengige løsninger. Valg av en infrastruktur som er bygget for å være åpen og fleksibel, gir deg egenskapene og mulighetene du behøver for å støtte nye applikasjoner, uten å måtte gå gjennom kostbar oppgradering.

  • Leverer ytelse på høyeste nivå. Datasentre vil – i dag og i fremtiden – ha behov for å skalere ytelsen raskt og pålitelig. Enten på permanent basis eller når uventede topper i nettverksbruken legger press på båndbredde og tilgjengelighet. MetaFabric-arkitekturen muliggjør skalering samtidig som ytelsen opprettholdes med samme grad av pålitelighet.

  • Unngår å låse seg til én leverandør. Junipers bruk av åpne standarder gjør at IT-avdelinger med begrensede ressurser ikke lenger er bundne til å kun bruke teknologi fra én enkelt leverandør. Dette korter betraktelig ned verdiskapingstiden og hjelper finans- og driftsledere med å forsvare oppgradering og modernisering av datasentrene for å holde tritt med endringer og økende ytelseskrav.

 

Konklusjon
Juniper Networks’ MetaFabric-arkitektur setter sammen switching, ruting, sikkerhet, administrasjon og nettverksvirtualisering med en enkel, åpen og smart utforming. Denne løsningen for moderne datasenterutforming gir en rekke gevinster og fordeler, fra forbedret nettverksytelse og forenklet og fullstendig administrasjon, til en imponerende skalerbarhet og høy grad av tilgjengelighet som er utformet for nye virksomhetskritiske applikasjoner.

MetaFabric-arkitekturen kan være en ideell løsning ettersom det er en sikker investering i infrastruktur i det lange løp, den fritar overbelastet IT-personell fra komplisert og tidkrevende arbeid med nettverksadministrasjon, og reduserer både kapital- og driftskostnader. Alle organisasjoner har behov for å bygge opp robuste, tilgjengelige, sikre og rimelige datasenternettverk som hjelper dem med utrulling av nye virksomhetskritiske applikasjoner. MetaFabric-arkitekturen hjelper bedrifter til å takle kravene nye applikasjoner stiller og gir et omfattende datasentergrunnlag som støtter bærekraftig vekst til en overkommelig pris, både i dag og i fremtiden.