modernisering datasenterarkitekturen nlogic juniper

Juniper Networks MetaFabric-arkitektur

Junipers MetaFabric-arkitektur lar deg starte på et hvilket som helst punkt i nettverket – switching, ruting, sikkerhet, administrering eller nettverksvirtualisering – og utvikle og skalere ettersom virksomhetens behov vokser.

I kjernen av ethvert datasenternettverk finner man switching-arkitekturen. Det er den som knytter sammen serverne og lagringsenhetene dine, og til syvende og sist applikasjonene dine. I alle datasentre er en switching-arkitektur med høy ytelse, sikkerhet, pålitelighet og administrerbarhet av avgjørende viktighet for virksomheten.

Juniper tilbyr to unike switching-arkitekturer som hjelper deg å komme i gang og oppnå disse fordelene raskt og enkelt, uansett størrelse:

  • Virtual Chassis-teknologien gir bedrifter muligheten til å kombinere 1- og 10-gigabit Ethernet (GbE)- switcher til én enkelt enhet med én IP-adresse. Dette vil være en fordel for både små og store bedrifter, men er særlig relevant for virksomheter med begrensede ressurser som vil gjøre sikre investeringer i infrastruktur ettersom behovene øker. Virtual Chassis-teknologi lar bedriftene koble sammen opptil 10 switcher og behandle dem alle som én enkelt logisk enhet, hvilket avlaster små IT-avdelinger med en rekke administrasjonsproblemer.
  • Virtual Chassis Fabric-teknologien gir bedrifter enda høyere skalerbarhet i nettverksutformingen. Den støtter opptil 20 switcher som kan være enheter på 1, 10 eller 40 GbE.


Virtual Chassis Fabric-teknologien lar IT-avdelinger behandle disse uensartede switchene som en enkel logisk enhet ved bruk av en “mesh”-struktur som støtter generell («any-to-any») tilkobling, som igjen øker ytelsen og gjør administrasjon enklere. Med Virtual Chassis- eller Virtual Chassis Fabric-teknologi som grunnlag for nettverksarkitekturen, er det enkelt å integrere ruting, sikkerhet, administrasjonsprogramvare og nettverksvirtualisering og modernisere datasenteret for dagens virksomhetskritiske applikasjoner.