juniper networks day nlogic asSe et utvalg av foredragene fra nLogic Juniper Networks Day her!

Torsdag 10. mars arrangerte nLogic Juniper Networks Day 2016. Det ble en innholdsrtik dag, med foredrag fra både Juniper Networks, SEC Datacom, VMware og nLogic. Dagen ble avsluttet med Tesla kjøring og reale burgere på Royal Gastropub. Takk til alle som deltok, vi gleder oss allerede til neste års Juniper Networks Day!

 

Her kan du se et utvalg av foredragene fra fellessesjonene og valg 1 av parallelsesjonene. 


 

IPv6 - Den skjulte trussel, v/ Ola Thoresen, nLogic AS

Tema: Datasenter, v/ Sven Andreassen nLogic AS

Tema: Datasenter og SDN, v/ Fedric Linder, Juniper Networks

Teknologi allianse mellom Juniper Networks og Ruckus Wirelesss, v/ Harald Løken, nLogic

VMware SDN/NSX Update, v/ Anders Krus, VMware