nLogic AS Building the new network

Om oss

Om nLogic

nLogic tilbyr rådgivning, design, implementering og support av virksomhetstilpassede løsninger innen nettverk, it-sikkerhet og datasenter. Vi bistår våre kunder med å velge strategier som skaper gunstigere TCO, som effektiviserer og skaper nye muligheter for forretningsdriften. Vi samarbeider med markedsledende teknologipartnere, og er sertifisert Juniper Elite partner og Palo Alto Gold partner. Gjennom erfaring og kompetanse kan vi utvikle og levere optimale nettverksløsninger for din bedrift. 

Opprettelse

nLogic ble etablert i 2007, av godt erfarne personer med bakgrunn fra noen av Norges ledende IT-selskaper. nLogics kunder drar stor nytte av vår utfordrerrolle i markedet. Både i form av bedre ivaretakelse av hver enkelt kundes interesser, og gjennom evnen til å tilpasse seg kundenes faktiske behov. nLogic har sunn drift og god økonomi, noe som gir kundene en trygghet om at vi vil være her også om ti år. 

Hvordan

nLogic samarbeider med leverandører som til enhver tid har de beste produktene for våre kunders løsninger. Blant annet benytter vi det ypperste fra Cisco, Juniper Networks, Palo Alto Networks og A10 Networks. Våre konsulenter tilbyr analyser og vurdering, design og planlegging, samt prosjektering av alle typer oppdrag innen nettverksløsninger. nLogic har en bred og god oversikt over segmentene vi jobber med. Dette kommer alle kundene våre til gode, enten de er mellomstore eller store, offentlige eller private. Den tekniske kompetansen i nLogic har alltid vært høy, og er en viktig del av leveransen. nLogic skal være en pålitelig rådgiver og leverandør av IP-baserte kommunikasjonsløsninger.

Til hvem

nLogic leverer løsninger til segmentene Service Provider, Enterprise og Offentlig sektor. nLogics løsninger møter de ulike forretningsbehovene innenfor hvert segment, og kan vise til gode referanser innen alle segmentene.

Kurs og seminarer

nLogic legger vekt på kunnskapsdeling og kompetanseoverføring og tilbyr kurs og seminarer, med både generelt og tilpasset innhold. Se kurs- og seminaroversikt.

Hold deg oppdatert på nyheter, informasjon og kommende kurs og seminar fra nLogic:
E-post
Velg ditt abonnement
nLogic nyhetsbrev