banner green-direction

Miljøprofil


Miljøpolitikk

nLogic har som mål å skape en bærekraftig virksomhet ved å ta hensyn til miljømessige konsekvenser av våre aktiviteter, være bevisst på redusering av CO2 utslipp, stille miljøkrav til produkter, følge gjeldende myndighetskrav og skape bevissthet til miljøtiltak blant våre ansatte.


Miljøledelse og miljørapport

nLogic vektlegger miljøhensyn systematisk og bevist ved driften av virksomheten. Ledelsen går inn for å påvirke atferd blant ansatte og innføring i HMS skal være gitt til alle. Vi setter oss mål og dokumenterer at vi har nådd disse. Innen utgangen av 2016 vil vi utarbeide en miljørapport med en oversikt over bedriftens ressursbruk og tiltak for å forhindre og/eller redusere miljøpåvirkningene. Rapporten vil gjøre det mulig å sammenligne miljøsituasjonen fra år til år og gjøre ledelsen mer bevisst på forbedringer av miljøet. Ledelsen har satt seg inn i GRIPs veileder for miljøeffektiv produktutvikling. GRIP skal hjelpe bedrifter å få innsyn i hva som er mest miljøvennlig å velge, og gjøre de bevisst på viktigheten av å tenke miljø.


Interne tiltak

 • Resirkulering av varm luft fra datarom til andre rom
 • Kjøp av C02 kvoter
 • Innetemperatur mellom 19 og 21 grader
 • Fokus på å unngå unødvendig kopiering og utskriving
 • Mål: Alt søppel skal kildesorteres innen utgangen av 2016


Tiltak for å minske bruk av bil

nLogic ser viktigheten av å bruke andre fremkomstmidler enn bil for å spare miljøet. Vi tilrettelegger for sykling, og har tilgjengelig dusj og eget sykkeltøy for de ansatte. Vi motiverer for at alle skal sykle minst en dag i uken, og premierer i slutten av hver måned den ansatte som har syklet mest.


Miljøtiltak – Samarbeidspartnere

Junipers miljøtiltak

Juniper har uttarbeidet en rapport om samfunnsansvar og bærekraftighet ”Corporate citizenship and sustainability report”Corporate citizenship and sustainability report”. Juniper Networks mål for produktdesign inkluderer:

 • Redusere utslipp av CO2 på produkter
 • Redusere ozon-nedbrytende stoffer
 • Møte begrensningene i lovgivning om bruk av farlige stoffer
 • Redusere fossilt brennstoff forbruk ved å utnytte energi-effektive forbedringer og gjennom forskning.

 

Infineras miljøtiltak

Infinera har utarbeidet en rapport om bærekraftighet.

Deres mål for en bærekraftig virksomhet er:

 • Redusere totale karbonutslipp knyttet til inntekter
 • Øke bevisstheten om og delta i Corporate Social Responsibility (CSR) aktiviteter
 • Minimere miljøpåvirkningen av produkter
 • Øke bevisstheten og forbedre interne prosesser for å sikre etisk atferd og rettferdig forretningspraksis

 

Ciscos miljøtiltak

Cisco har utarbeidet en rapport om miljø og samfunnsansvar.

Miljørelaterte problemstillinger Cisco vektlegger er:

 • Energieffektivitet iht. produkter
 • Energiforbruk iht. drift
 • Avfall: Emballasje, operativt søppel og farlig avfall
 • Transport utslipp fra produkt logistikk
 • Potensiell vann forurensning og vannforbruk
 • Kontrollerte stoffer
 • Biologisk mangfold og arealbruk
 • Ikke-GHG utslipp til luft  

Sertifiseringer

elretur
nLogic er miljøsertifisert i El-retur som er et returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Se sertifikat

 

GrontPunkt3nLogic er med i returordningen til Grønt Punkt for brukt emballasje. All emballasje er merket for at det er betalt emballasjevederlag for produktet, og sikrer innsamling og gjenvinning. Se sertifikat