nlogic banner service provider

Service Provider

nLogic har erfaringen og ekspertisen til å designe Service Provider nettverk. Skal du bygge et nasjonalt WDM nettverk, MPLS basert kjernenett eller BRAS med CPE aksess for privat- eller bedriftskunder, kan nLogic være din partner. Vi møter også din bedrifts behov for konsulenttjenester innen arkitektur eller driftsrelaterte oppgaver.


Noen av våre Service Provider kunder:

get nLogic kunde 200x150 Eidsiva nLogic kunde 200x150 Signal nLogic kunde

Get
Gets har over én million kunder.
Med hjelp av nLogic klarer Get å
bli best-i-test gang på gang i
norsk presse.

Les mer

Eidsiva
nLogic bistår Eidsiva bredbånd
med både design, implementering, leveranse, opplæring i og support
på kjerneinfrastrukturen.

Les mer

Signal
nLogic har gjennom sine nettverksløsninger gitt Signal mulighet til å tilby høykapasitets telecom-tjenester.

Les mer

Basefarm nLogic partner 200x150 nornett nlogic  bredbåndsfylket nlogic

Basefarm
nLogic har levert virksomhets-
kritisk infrastruktur og designet løsninger på ekstremt høyt
teknisk nivå for BaseFarm.

Les mer

Nornett
nLogic har levert infrastruktur basert på Juniper Networks routere og switcher med MPLS, samt Metro og Carrier Ethernet MIXing med løsning fra Infinera

Bredbåndsfylket Troms
nLogic bygger sammen med Bredbåndsfylket Troms nytt høyhastighetsnettverk for alle kommunene i Troms, og leder an i digitaliseringen av det offentlige. 

Les mer

nordfiber nlogic

telenor nlogic

3net nlogic

Nordfiber
nLogic har levert infrastruktur basert på Juniper networks routere og switcher med MPLS i hele Nord-Norge
Global Wholesale i Telenor
nLogic har levert sikkerhetsløsning for datasentrene i Oslo, Frankfurt, London, Singapore og Hong Kong
3net
nLogic har levert infrastruktur lokalt basert på routere og swithcer med MPLS, samt kundeaksess basert på fiberswitcher
Bulk infrastructure nlogic as jottacloud nlogic trollfjord nlogic
Bulk Infrastructure AS
nLogic leverer Juniper Networks routere og switcher til Bulks infrastuktur og datasenter
Jotta Cloud
nLogic leverer Juniper Networks EX Switcher til Jottas datasenter 
Trollfjord
nLogic leverer Juniper Networks routere, switcher og sikkerhetsløsning til Trollfjords infrastruktur i bredbåndsnett og datasenter
hammerfest energi nlogic dataservice nlogic  
Hammerfest Energi
nLogic leverer Juniper Networks Routere og Switcher til Hammerfest Energis infrastruktur i bredbåndsnett
Dataservice
nLogic leverer Juniper Networks routere, switcher og sikkerhetsløsning til Dataservice sitt datasenter. De benytter bl.a. vSRX som Security as a Service tjeneste