bannere sikkerhet

Sjekkliste sikkerhet


Føler du deg trygg på at dine sikkerhetstiltak er tilstrekkelige for å beskytte dine verdier mot uønskede angrep? Følgende er en sjekkliste for evaluering av din bedrifts sikkerhet. Svarer du nei, eller vet ikke på en eller flere av disse punktene, bør tiltak vurderes for å forbedre sikkerheten.


  • Kan sikkerhetssystemer i din bedrift oppdage og blokkere trafikk som inneholder kjente sårbarheter, men samtidig slippe gjennom legitim trafikk?
  • Tar det mer enn tre dager fra en sårbarhet blir kjent, til din bedrift normalt blokkerer den? 
  • Logges all trafikk fra ditt lokalnett til Internett, også legitim trafikk? 
  • Har din bedrift rutiner og verktøy for å spore unormalt trafikkmønster i ditt nettverk? 
  • Blokkerer din bedrift programmer som sendes som vedlegg i e-post? 
  • Sperres tilgang til web-linker som regnes som potensielt farlige? 
  • Virussjekker din bedrift programmer som lastes ned via web eller ftp? 
  • Har din bedrift verktøy som fanger opp maskiner som forsøker å kontakte botnet kontrollservere på Internett? 
  • Får IT-personell i din bedrift automatisk varsling dersom det oppdages sårbarheter i ditt nettverk? 
  • Er det foretatt en ekstern sikkerhetsanalyse av trafikken som går gjennom din bedrifts Internettbrannmur det siste året?


nLogic har god kompetanse og bred erfaring med IT-sikkerhet og håndtering av trusler. Vi kan bidra med eksperthjelp som kan gjøre din bedrift i stand til å oppdage og håndtere angrep mot din IT-infrastruktur og dine ansatte.


Kontakt meg angående sikkerhet
E-post

 

Ta sikkerhetssjekken her