nlogic support

 

Ta ut support- og logfiler fra Juniper produkter

Opplever du et problem med et Juniper produkt vil vi kunne hjelpe deg raskere om du innhenter og laster opp
følgende informasjon.

For Juniper (Junos) baserte enheter:
> request support information | save /var/tmp/RSI.txt
> file archive compress source /var/log/* destination /var/tmp/logs.tgz

Kopier ut og send oss support- og logfilene. (RSI.txt og logs.tgz)

For innhenting av support- og logfiler for Juniper EX i Virtual Chassis se beskrivelse på Juniper sine sider